Condicionament acústic sala producció musical d'Oscar Mulero

L’escuma acústica és una solució perfecta per a un condicionament acústic, però li resta opcions d’originalitat o personalització a la teva sala. Una altra opció molt més bonica implica integrar tots els elements sota un panell acústic acabat en tela acústica tibada. Aquesta va ser l’opció triada per Oscar Mulero i molts altres artistes i productors que van acudir a nosaltres.

Per a l’estudi d’Oscar Mulero vam dissenyar una paret frontal amb panells acústics i trampes de greus inspirats en els mítics dissenys del gran Piet Mondrian, però ajustant els colors a l’elecció del client. Sota la tela acústica tibada s’amaguen escumes acústiques de Basotec, que separen cada panell amb llistons de fusta lacada en blanc. Als costats es troben dues trampes de greus de considerables dimensions, que enllacen amb els dos panells fonoabsorbentes laterals que controlen les importants primeres reflexions.

La paret posterior compta també amb dues trampes de greus i difusors acústics T’Fusor d’Auralex Acoustics. Igual que en les parets laterals, el sostre disposa de panells absorbents, la grandària dels quals assegura un bon control del temps de reverberació en el punt de mescla o sweet spot.

Tot el descrit anteriorment, juntament amb un bon posicionament del punt de mescla i l’elecció de bons equips per a la producció musical, són la base per la qual s’hauria de regir l’acústica d’un estudi.

El millor dels acabats en tela acústica tibada és la capacitat i facilitat d’integració que ofereixen. Combinar la tela amb altres elements decoratius; com poden ser la fusta, la pedra, panells acústics perforats o elements funcionals –com interruptors, endolls, dimmers, etc.– és una proposta senzilla però diferenciadora.

Vols aplicar un bon disseny en el teu projecte acústic? Compta amb nosaltres!

We design, we install (Dissenyem i instal·lem).

«Sense més ni més, vull fer-vos saber que estic molt i molt content amb el treball que heu fet en el meu estudi, el so és fantàstic i es treballa molt a gust.»
Oscar Mulero

Des de 2005

Especialistes en acústica

Contacta amb nosaltres sense cap compromís per a qualsevol mena d’instal·lació o projecte acústic.