FAQ
Frequent questions

En primer lloc, necessitem conèixer els detalls del teu projecte acústic. Es tracta d’aïllament acústic o bé de condicionament acústic? O potser necessites tots dos serveis? Sabent els teus objectius, necessitats i característiques de l’espai a tractar et podem assessorar i guiar amb les prestacions bàsiques. Si ja tens l’espai triat, et demanarem plànols, fotos i, si pot ser, un vídeo per a poder veure tots els detalls constructius que puguin ser determinants. Amb tot això podrem fer una primera valoració dels serveis que necessitis.

Si acceptes la nostra proposta de consultoria acústica per als serveis inicials (mesuraments acústics, anàlisis, predistribució dels espais, etc.), planificarem els passos previs per a realitzar les proves i obtenir l’informe inicial que servirà de guia per a la valoració econòmica dels diferents tècnics i industrials, tenint en compte els objectius i la normativa local aplicable.

Podem començar amb una reunió telefònica o preferiblement per videoconferència per a conèixer els teus objectius i intentar fer una primera valoració de temps d’execució i costos. Si fos recomanable, podem desplaçar-nos a qualsevol lloc després de conèixer els detalls del teu projecte. Tingues en compte que les despeses de desplaçament, dietes i hores dels nostres professionals aniran a càrrec teu.

Sí. Ens desplaçarem amb els nostres operaris i tècnics allà on sigui necessari. Tingues en compte que les despeses de desplaçament, dietes i hores dels nostres professionals aniran al teu càrrec.

Per descomptat. Partint de la base dels nostres projectes acústics ja realitzats, podem oferir-te una estimació amb relació als metres quadrats de la sala i de la seva alçària, encara que els números variaran en funció de les característiques del teu espai, dels objectius i dels acabats finals triats.

No. Basant-nos en la nostra experiència, la millor solució és portar els nostres operaris per a fer aquelles tasques acústiques específicament dissenyades pels nostres enginyers. És preferible que la resta dels industrials siguin locals, de manera que puguin oferir-te un manteniment posterior pròxim i ràpid sense costos de desplaçament.

No. Recomanem que localitzis una empresa local, de manera que pugin oferir-te un manteniment posterior pròxim i ràpid sense costos de desplaçament.

No. És preferible contractar tècnics locals que s’encarregaran de presentar els projectes globals a l’Administració local. Nosaltres fem el treball en col·laboració amb ells en aquells apartats relacionats directament o indirectament amb l’acústica.

En el cas de necessitar un projecte reglat d’aïllament acústic haurem de contactar, en primer lloc, amb l’Administració local i obtenir una previsió de dates de fabricació dels materials acústics necessaris. A partir d’aquí podem fer una estimació dels dies, setmanes o mesos que poden portar-nos les diferents fases del teu projecte.

Per descomptat! Si tens coneixements o experiència en construcció, o bé disposes de tècnics qualificats de la teva confiança, podem guiar-te en cadascun dels passos que has de tenir en compte per a realitzar un aïllament acústic i/o un condicionament acústic, tenint en compte les teves necessitats i les exigències de la teva Administració local. Tindràs la possibilitat que fem les visites d’obra que siguin necessàries. Tingues en compte que les despeses de desplaçament, dietes i hores dels nostres professionals aniran a càrrec teu. En aquest format, la responsabilitat dels resultats recau en tu. Només podem assumir aquesta responsabilitat quan els nostres operaris completen el disseny dels nostres enginyers de principi a fi. Tindràs a la teva disposició els mesuraments acústics previs, intermedis o finals fets pels nostres tècnics per a poder avaluar els resultats.

En primer lloc, necessitem conèixer els detalls del teu projecte acústic. Es tracta d’aïllament acústic o bé de condicionament acústic? O potser necessites tots dos serveis? Sabent els teus objectius, necessitats i característiques de l’espai a tractar et podem assessorar i guiar amb les prestacions bàsiques. Si ja tens l’espai triat, et demanarem plànols, fotos i, si pot ser, un vídeo per a poder veure tots els detalls constructius que puguin ser determinants. Amb tot això podrem fer una primera valoració dels serveis que necessitis.

Si acceptes la nostra proposta de consultoria acústica per als serveis inicials (mesuraments acústics, anàlisis, predistribució dels espais, etc.), planificarem els passos previs per a realitzar les proves i obtenir l’informe inicial que servirà de guia per a la valoració econòmica dels diferents tècnics i industrials, tenint en compte els objectius i la normativa local aplicable.

Podem començar amb una reunió telefònica o preferiblement per videoconferència per a conèixer els teus objectius i intentar fer una primera valoració de temps d’execució i costos. Si fos recomanable, podem desplaçar-nos a qualsevol lloc després de conèixer els detalls del teu projecte. Tingues en compte que les despeses de desplaçament, dietes i hores dels nostres professionals aniran a càrrec teu.

Sí. Ens desplaçarem amb els nostres operaris i tècnics allà on sigui necessari. Tingues en compte que les despeses de desplaçament, dietes i hores dels nostres professionals aniran al teu càrrec.

Per descomptat. Partint de la base dels nostres projectes acústics ja realitzats, podem oferir-te una estimació amb relació als metres quadrats de la sala i de la seva alçària, encara que els números variaran en funció de les característiques del teu espai, dels objectius i dels acabats finals triats.

No. Basant-nos en la nostra experiència, la millor solució és portar els nostres operaris per a fer aquelles tasques acústiques específicament dissenyades pels nostres enginyers. És preferible que la resta dels industrials siguin locals, de manera que puguin oferir-te un manteniment posterior pròxim i ràpid sense costos de desplaçament.

No. Recomanem que localitzis una empresa local, de manera que pugin oferir-te un manteniment posterior pròxim i ràpid sense costos de desplaçament.

No. És preferible contractar tècnics locals que s’encarregaran de presentar els projectes globals a l’Administració local. Nosaltres fem el treball en col·laboració amb ells en aquells apartats relacionats directament o indirectament amb l’acústica.

En el cas de necessitar un projecte reglat d’aïllament acústic haurem de contactar, en primer lloc, amb l’Administració local i obtenir una previsió de dates de fabricació dels materials acústics necessaris. A partir d’aquí podem fer una estimació dels dies, setmanes o mesos que poden portar-nos les diferents fases del teu projecte.

Per descomptat! Si tens coneixements o experiència en construcció, o bé disposes de tècnics qualificats de la teva confiança, podem guiar-te en cadascun dels passos que has de tenir en compte per a realitzar un aïllament acústic i/o un condicionament acústic, tenint en compte les teves necessitats i les exigències de la teva Administració local. Tindràs la possibilitat que fem les visites d’obra que siguin necessàries. Tingues en compte que les despeses de desplaçament, dietes i hores dels nostres professionals aniran a càrrec teu. En aquest format, la responsabilitat dels resultats recau en tu. Només podem assumir aquesta responsabilitat quan els nostres operaris completen el disseny dels nostres enginyers de principi a fi. Tindràs a la teva disposició els mesuraments acústics previs, intermedis o finals fets pels nostres tècnics per a poder avaluar els resultats.

Des de 2005

Especialistes en acústica

Contacta amb nosaltres sense cap compromís per a qualsevol mena d’instal·lació o projecte acústic.