Un projecte acústic per a Car Audio de SEAT

Sala Car Audio de SEAT

Parlar de condicionament en acústica no és només parlar de panells acústics, trampes de greus, difusors acústics, portes acústiques, etc. Encara que el confort acústic ha de ser sempre una premissa, participem també en projectes acústics en què els resultats han d’oferir valors precisos de temps de reverberació, intel·ligibilitat o simplement una acústica òptima per a aquest determinat tipus d’activitats. Un d’aquests casos tan especials va ser la sala de Jury Test de SEAT a Martorell, Barcelona.

Gairebé és millor explicar-ho amb les paraules del responsable de Car Audio Acoustics de SEAT, Adrián Mateo:

Bàsicament, es va pensar en una sala d’audició senzilla, però efectiva, on poguessin dur-se a terme anàlisis, avaluacions subjectives i jury tests de senyals acústics, prèviament gravats en vehicles, i on alternativament, a més, poguessin fer-se treballs i avaluacions de sistemes de car audio. El projecte acústic i electroacústic va ser dut a terme per Mas Acoustics, i els resultats han estat immediats i molt satisfactoris.

Han estat diversos els motius per a construir una sala d’aquest tipus en un centre d’R+D dedicat al desenvolupament d’automòbils. Gràcies a la reducció contínua de soroll i vibracions en el desenvolupament dels vehicles, en els últims anys el Departament d’Acústica del Centre Tècnic de SEAT està dedicant un interès especial a la qualitat acústica com a valor afegit per als clients. D’aquesta manera, part de les seves activitats preveuen l’enregistrament binaural mitjançant simuladors de tors de tota mena de sons generats dins o fora del vehicle: motor, tubs d’escapament, rodaments, tancaments de portes, aeroacústica, eixugaparabrises, warnings, botzines, ventilació, car audio, etc. El catàleg s’amplia constantment. L’audició d’aquesta quantitat de senyals acústics s’ha de fer en un entorn silenciós i la utilització prolongada d’auriculars produeix uns efectes de fatiga auditiva considerables –és preferible l’ús d’altaveus en casos en què no s’exigeix una avaluació gaire crítica.

A més, la representació o anàlisi mitjançant gràfics del so no sempre és eficient per a expressar sensacions subjectives i, en molts casos, els resultats només poden ser interpretats per especialistes en acústica. Per això, típicament, l’avaluació subjectiva de prestacions acústiques de vehicles es du a terme mitjançant drive tests, on usualment es valoren diversos vehicles que fan servir diferents solucions tècniques, o bé es fan comparacions amb vehicles de la competència. Com és sabut, la memòria auditiva és molt reduïda, i com que la disponibilitat de vehicles és limitada, crítica si es tracta de prototips o primeres mostres de producció, combinar aquesta disponibilitat amb la de les persones complica encara més l’avaluació i presa de decisions.

Altres factors a tenir en compte són que la repetibilitat de certs fenòmens acústics en un vehicle depèn de molts factors difícilment controlables, com són el tipus de conducció, el paviment, les condicions meteorològiques, etc., i que no tots els ocupants del vehicle perceben la mateixa sensació sonora.

D’altra banda, la demanda creixent de qualitat de so exigida als equips d’àudio dels automòbils requereix activitats de desenvolupament que necessiten disposar, així mateix, d’un laboratori on puguin dur-se a terme no sols assajos de caracterització d’altaveus, sinó també assajos del vehicle complet: des de la mesura de la resposta a l’impuls del sistema fins a la mesura de vibracions i rigidesa dels panells de les portes, corbes d’equalització, etc. Per a afrontar el desenvolupament de sistemes de so premium i surround és necessari un equipament específic multicanal. I, per descomptat és necessari disposar d’un equip de reproducció i una sala d’àudio de qualitat suficient per a ser usada com a referència auditiva, no sols per al disseny de corbes d’equalització, sinó també per a l’avaluació subjectiva de sistemes de car audio de vehicles propis o de la competència.

Per a cobrir totes aquestes necessitats, el Departament d’Acústica va decidir instal·lar una sala d’audició que pogués funcionar alternativament, també, com a taller de car audio. Una vegada escrit el plec de condicions i analitzades diferents ofertes, va apostar a cop segur i va confiar, tant el projecte de claus a la mà com el servei d’assistència tècnica, en Mas Acoustics, per la seva experiència en el disseny i l’execució de projectes d’aquest tipus i perquè són, així mateix, distribuïdors de materials acústics i electroacústics de prestigi.

 

El Centre Tècnic de SEAT ja està recollint els beneficis: per estalvi de temps en l’anàlisi i la valoració de modificacions, estatus de projecte i benchmarking, estalvi de temps i costos per l’eliminació de drive tests i estalvi de temps en la predicció i comprovació de modificacions. De fet, el nou SEAT Ibiza n’ha estat el primer beneficiat, perquè ha augmentat la qualitat de l’acústica i del sistema de  so per davant de les versions anteriors i dels seus competidors.

«Malgrat no tractar-se d'un pressupost elevat ni d'una sala de grans dimensions, el resultat ha estat excel·lent no sols en l'àmbit tècnic, sinó també estèticament –aspecte important que proporciona un ambient agradable per al treball i necessari per a concentrar-se en les audicions.» Adrián Mateo (Centre Tècnic de SEAT)
Adrián Mateo
(Centro Técnico de SEAT)

Des de 2005

Especialistes en acústica

Contacta amb nosaltres sense cap compromís per a qualsevol mena d’instal·lació o projecte acústic.